fbpx
Oude website SpringinTheater
Workshops en Open Podium voor Improvisatietheater
Voorwaarden inschrijving

(Overal waar leverancier staat kan Ibidem gelezen worden, het bedrijf van docent). Deze voorwaarden gelden voor particuliere klanten; voor zakelijke klanten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Inschrijving

 • Als je je aanmeldt via de website gelden de onderstaande voorwaarden. Na versturen van het online inschrijfformulier is je inschrijving definitief.
 • Indien er in de aankondiging sprake is van een maximum aantal deelnemers dan bepaalt bij inschrijving via de inschrijfmodule de datum en tijdstip van betalen het inschrijfmoment.
 • Na je inschrijving ontvang je een (geautomatiseerde) bevestiging van inschrijving. Indien deze niet binnen 24 uur ontvangen is kunnen we de goede verwerking van uw inschrijving niet garanderen en kunt U het best per telefonisch of per email contact opnemen ter controle.
 • Op de uitgevraagde informatie is onze privacyverklaring van toepassing.

Betaling

 • Afhankelijk van de cursus dient betaald te worden per automatische machtiging, iDeal-betaling of (achteraf) op basis van factuur. De wijze van betaling wordt bij inschrijving vermeld. Indien dat niet het geval is betaling op basis van factuur van toepassing.
 • De factuur wordt vlak voor of na de aanvang van de cursus verzonden uit naam van leverancier (bedrijf van docent)..
 • Betaling dient binnen 2 weken (14 dagen) na factuurdatum voldaan te zijn.
 • Indien er sprake is van korting (bijvoorbeeld conform U-pas regeling) dienen aanvullende gegevens verstrekt te worden. Na ontvangst wordt een korting op de factuur in mindering gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren middels email. De datum van het versturen, geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. Wij sturen je dan per ommegaande een ontvangstbevestiging.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training/workshop, krijg je 100% van het totaalbedrag terug, minus €25,- administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop, krijg je 50% van het totaalbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 2 weken en de aanvang van de training, krijg je 25 % van het totaal bedrag terug.
 • Na aanvang van de cursus/workshop komt het recht op restitutie te vervallen: je bent dan het volledige bedrag verschuldigd. Ook bij niet verschijnen of voortijdig stoppen zijn de volledige cursuskosten in beginsel verschuldigd.

Planning en organisatie

 • Leverancier behoudt zich het recht voor om in overleg organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 • Leverancier streeft ernaar om geplande lessen ten allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal leverancier zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien leverancier niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heb je recht op restitutie naar rato.

Aansprakelijkheid

 • Eventuele klachten over de door leverancier geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt je als deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat je niet bij voorbaat van je betalingsverplichting.
 • Leverancier sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 • Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 • Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
  Op de overeenkomst tussen de leverancier en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.