fbpx
Oude website SpringinTheater
Workshops en Open Podium voor Improvisatietheater
cursussen

Omdat kijken naar theatersport en andere vormen van improvisatietheater leuk is maar zelf doen nog leuker organiseren we op regelmatige basis cursussen. Iedereen die wil kan zich voor deze cursussen inschrijven. We bieden cursussen op verschillende niveaus aan.

Basiscursus Theatersport

De Basiscursus Theatersport is vooral bedoeld voor (volwassen) mensen die geen (of weinig) ervaring hebben met improviseren en/of toneel maar die dit wel graag zouden willen doen zonder teksten te studeren of de verplichtingen van een vereniging. In deze cursus worden de belangrijkste principes van improvisatie behandeld, en worden een aantal flink aantal klassieke theatersportgames aangeleerd. Deze cursus is een goede basis voor wie verder wil met met theatersport, maar je leert ook veel over creativiteit, communicatie en presentatie.

Lees meer over de Basiscursus Theatersport...

Introductiecursus Improviseren

Net als de Basiscursus Theatersport is de Introductiecursus Improviseren bedoeld voor mensen die geen (of weinig) ervaring hebben met improviseren en/of toneel. Bij deze cursus ligt de nadruk echter minder op het theatrale deel en ‘resultaat’ en meer op het proces: hoe komen ideeën tot stand, en hoe geef je zelf daar zelf vorm aan. Ook bij deze cursus worden spelvormen uit theatersport gebruikt, maar bij deze kortere cursus worden onderwerpen als muzikale improvisatie, afronden van scènes het format van een theatersportwedstrijd  niet behandeld.

Lees meer over de Introductiecursus Improviseren

Cursus verdiepend improvisatietheater

Het  is mogelijk te improviseren vanuit een spelstructuur of verhaalvorm, maar om echt authentiek spel in improvisatie te brengen is het (realistische) personage een prachtig uitgangspunt. Bij de cursus verdiepend improvisatietheater ligt de focus voornamelijk op spelontwikkeling vanuit o.a. drijfveren en valkuilen van personages, en de interactie tussen verschillende personages. Bij deze cursus is  ook veel ruimte en aandacht voor open scènes.

Lees meer over de Cursus Verdiepend Improvisatietheater

Vervolgcursus Theatersport

Omdat veel mensen uit de basis- en introductiecursussen graag een volgende stap willen maken bieden we ook een Vervolgcursus Theatersport aan. In deze cursus worden de principes uit de basis- en introductiecursus verder uitgewerkt en geoefend zodat deze principes ook beter beheerst worden. Bij deze cursus wordt toegewerkt naar publieksvoorstelling in de vorm van een openbare theatersportwedstrijd in een theater. Bij deze cursus wordt meer individuele feedback gegeven zodat je op een bewuste manier je spel kunt verbeteren. Deze cursus is dus minder gericht op proces en meer op resultaat. Lees meer over de Vervolgcursus Theatersport

Productiecursus Improviseren

Al enige ervaring met theaterimprovisatie opgedaan, en wil je actief je horizon verbreden? En vind je spelen voor publiek echt de kers op de taart? Dan is de Productiecursus Improviseren waarschijnlijk voor jou een goede keuze. Deze cursus werkt toe naar een geïmproviseerde theatervoorstelling. Of het shortform of longform wordt, in een regulier theater of op locatie dat wordt mede door de deelnemers zelf bepaald. Deelnemers worden waar mogelijk betrokken in het maakproces, zowel inhoudelijk als productioneel. Voor deze cursus wordt minimaal een basiscursus of introductiecursus als instapniveau verondersteld, en enige voorstellingservaring is een pré. Lees meer over de Productiecursus Improviseren

Jongerencursus Theatersport

Omdat onze reguliere cursussen alleen toegankelijk zijn voor volwassenen maar juist jongeren theatersport leuk vinden èn baat hebben bij het oefenen met improvisatie is de jongerencursus theatersport opgestart. Deze cursus is gericht op jongeren in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar.

Lees meer over de Jongerencursus Theatersport 

Proefles improvisatie

Liever eerst vrijblijvend proeven? Met enige regelmaat zijn er ook proeflessen waar in vogelvlucht kennis gemaakt kan worden met (theater)improvisatie. Tenzij anders anders aangegeven is deelname gratis, Lees meer over de proeflessen